Tag: Уписи

Post
Почна уписот на ученици во прво одделение за 2024/2025 во ПСУ „Јахја Кемал”

Почна уписот на ученици во прво одделение за 2024/2025 во ПСУ „Јахја Кемал”

Во „Јахја Кемал“ почна уписот на ученици во прво одделение за учебната 2024/2025 година, пилот програма. Наставата се реализира според наставниот план и програма за основното образование подготвени од Бирото за развој на образованието, а утврдени од МОН. Паралелките се на македонски и на албански наставен јазик, наставата се реализира со помош на најсовремени технички...