Siljanovska-Davkova ka nënshkruar dekretin për Ligjin për riorganizimin e ministrive

Presidentja vlerëson se ndryshimet ligjore janë reformiste dhe se me to para së gjithash, siç thotë ajo, do të anulohet paralelizmi i kompetencave të shumë ministrive, do të sigurohet funksionaliteti dhe përgjegjësia.

Kryetarja Gordana Siljanovska-Davkova nënshkroi dekretin për shpalljen e Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore. Në postimin në profilin e saj zyrtar në Facebook, në të cilin informon për nënshkrimin e dekretit, Siljanovska-Davkova përsërit se kreu i shtetit nuk ka të drejtë të vërë veton ndaj ndryshimeve ligjore si ky, të cilat miratohen me dy të tretat shumicë.

Presidentja vlerëson se ndryshimet ligjore janë reformiste dhe se me to mbi të gjitha, siç thotë ajo, do të anulohet paralelizmi i kompetencave të shumë ministrive, do të sigurohet funksionaliteti dhe përgjegjësia.

“Së dyti, kompetencat do të (zh)lokohen në ministritë përkatëse, të cilat do ta racionalizojnë dhe e bëjnë më efektive punën e tyre (Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Ministria e Ekonomisë dhe Punës, Ministria e Energjisë, Minierave dhe Burimeve Minerale, Ministria të politikës sociale, demografisë dhe rinisë, Ministria e Kulturës dhe Turizmit)”, thotë Siljanovska-Davkova.
Me miratimin e ndryshimeve në Ligjin për riorganizimin e administratës shtetërore, siç shton kreu i shtetit, do të institucionalizohen prioritetet strategjike të shtetit përmes krijimit të ministrive përkatëse për çështje evropiane dhe transformim dixhital.

Në fund, shton Siljanovska-Davkova, me riorganizimin e ministrive dhe themelimin e Ministrisë së Shëndetësisë do të ngrihet niveli i kujdesit social për shëndetin fizik dhe mendor të kombit.