AİHM: Okullardaki başörtüsü yasağı din özgürlüğü hakkını ihlal etmiyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), üç öğrencinin okulda başörtüsü takmalarına izin verilmediği için mahkemeye başvurmasının ardından Belçika’nın Flaman Toplum Eğitimi ağının dini sembollerin sergilenmesine getirdiği yasağın din özgürlüğü hakkını ihlal etmediğine karar verdi.

2017 yılında üç genç Müslüman kadın, Flaman Topluluğu’nun resmi eğitim sisteminde dini inançların görünür herhangi bir işaretini takmanın yasaklanmasının ardından, ortaokullarında (din eğitimi dersleri hariç) başörtüsü takamadıkları için Belçika’da mahkemeye başvurdu.

Flaman Toplum Eğitimi ağının bir parçası olan okulda dini sembollerin takılmasının yasaklanmasını öğrenciler ve veliler din özgürlüğünün ihlali olduğunu ileri sürdüler. Belçika Tongeren’deki mahkemenin öğrencilerin lehine karar vermesinin ardından, Antwerp’teki Temyiz Mahkemesi kararı bozdu.

Bunun üzerine öğrenciler 2020 yılında davayı AİHM’e taşıdı ve AİHM de yasağın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesinde düzenlenen din özgürlüğü hakkını ihlal etmediğine hükmetti.

AİHM, “tarafsız” eğitim vermek zorunda olan Flaman Toplum Eğitimi ağının dini sembollerin giyilmesini yasaklamayı seçebileceğini ve bu yasağın sadece başörtüsü için değil, tüm dini işaret ve semboller için geçerli olduğunu belirtti. “Sadece başörtüsüne uygulanan bir yasak, potansiyel olarak din özgürlüğü hakkının ihlali anlamına gelecektir” denildi.

Öğrenciler yasağın ayrıca özel yaşam, ifade özgürlüğü ve eğitim haklarını ihlal ettiğini ve ayrımcılığa neden olduğunu iddia ettiler. AİHM, bu hakların ihlal edilip edilmediğine Belçika’daki tüm yasal yollar tükenmediği için karar vermedi.