ZAMAN DOOEL
Skopje,

Bul. Krste Misirkov Lamela C Kat 8 DTC Mavrovka Skopje


Müdür&Genel Yayın Yönetmeni

Memet Emin Çoban