Tag: Jahja Kemal

Post
Ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2024-2025 në ShMP “Jahja Kemal”

Ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasën e parë për vitin e ardhshëm shkollor 2024-2025 në ShMP “Jahja Kemal”

Ka filluar regjistrimi i nxënësve të klasave të para për vitin shkollor 2024-2025 në programin pilot në “Jahja Kemal”. Mësimi realizohet sipas plan programit për shkollat fillore të përgatitura nga Biroja për zhvillimin e arsimit dhe të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Paralelet janë në gjuhë shqipe dhe maqedonase, mësimi realizohet me ndihmën...