Shahpaska: Kemi arritur shumë dhe jam shumë krenare

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale është një departament me sfida të shumta, që e bënë edhe më të madhe pandeminë Kovid-19 dhe për këtë arsye përgjegjësia ime ishte edhe më e madhe për t’iu përgjigjur sfidave në mënyrën e duhur. dhe me kohë për të adresuar nevojat e qytetarëve, vlerësoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska në fjalimin e saj përmes rrjeteve sociale, duke përmbledhur disa nga projektet e mandatit të saj.

“Në tërë periudhën e pandemisë, përmes respektimit të vazhdueshëm të Protokolleve, kemi ofruar kujdes të sigurt për fëmijët parashkollorë në kopshte. Në 16 muaj kemi ndërtuar dhe hapur 16 kopshte të reja dhe tetë të tjera kanë përfunduar dhe do të funksionojnë deri në fillim të pranverës. Për ta bërë më të lehtë kalimin e pandemisë me Covid-19, duke ulur kriteret, kemi lehtësuar hyrjen e kategorive të rrezikuara të qytetarëve në sistemin e mbrojtjes sociale, në mënyrë që 9 mijë familje të reja të përdorin ndihmën minimale të garantuar,” informoi ajo.

Ministrja Shahpaska theksoi se, me qëllim që më lehtë të tejkalohet kriza shëndetësore dhe ekonomike është siguruar shtesë energjetike për 36.000 përfitues të ndihmës minimale të garantuar dhe 9.300 shfrytëzues të pensionit social shtetëror gjatë gjithë vitit në vlerë prej 1.000 denarë në muaj.

Ajo theksoi se lufta për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje është misioni i saj në politikë.

“Përmes procesit të miratimit të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhunës në familje, kam bashkuar, para së gjithash, gratë si nga pushteti ashtu edhe nga opozita në Kuvendin e Maqedonisë. Dhuna ndaj grave është një çështje jopartiake, e cila i bashkon të gjitha gratë sepse nuk njeh përkatësi politike, fetare, fetare, intelektuale apo arsimore. Dhe nga kjo luftë nuk do të heq dorë”, porositi ministrja Shahpaska.