Një ngjarje interesante nga jeta e Mimar Sinanit

Një ngjarje interesante nga jeta e Mimar Sinanit

Mimar Sinani gjatë jetës së tij ka ndërtuar:
92 xhami, 52 mesxhide, 7 shkolla fetare, 17 shtëpi për të moshuarit, 3 spitale, 8 ura, 20 hane, 36 kështjella, 48 hamame, 375 objekte të tjera. Njëri nga sulltanët i ofroi që njëra nga xhamitë të mbajë emrin e tij, mirëpo ai nuk pranoi duke thënë: "Kush jam unë që xhamia të mbajë emrin tim."/Drita Islame