Nxënësit  e SHP  “Jahja Kemal” pjesëmarrës në trajnimin Konfliktet pjesë e jetës sonë të përditshme

Nxënësit e SHP “Jahja Kemal” pjesëmarrës në trajnimin Konfliktet pjesë e jetës sonë të përditshme

Konfliktet janë pjesë e jetës sonë të përditshme - qofshin konstruktive apo destruktive - trajtimi me sukses i tyre është një aftësi që ne duhet ta posedojmë dhe ta zhvillojmë.

Për këtë qëllim, më 27.05.2021 u mbajt një punëtori në të cilën morën pjesë nxënësit e PSU "Jahja Kemal" dhe nxënësit e shkollës fillore "11 Oktomvri" nga Shkupi, ku përmes punës edukative dhe interaktive arritën zgjidhje për përballimin e suksesshëm të situatave me konflikte. Ne gjithashtu shprehim mirënjohjen tonë për ekipet që mentoruan me sukses nxënësit përmes procesit.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.